Välkommen till Spicy Collective Swedish Tattoo Supply

Information

Från den 5e Januari 2022 är det nya regler för tatueringsfärg i Sverige och andra medlemsländer i EU. Även Norge och Storbritannien har valt att gå samma väg. Varje land kan ha olika varianter av sitt regelverk, men i det stora hela är det likvärdigt. Man väljer numera att reglera tatueringsfärg via Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Allt styrs inom EU via ECHA (European Chemical Agency) och vår motsvarighet i Sverige heter Kemikalieinspektionen. Tillsyn av färger i Sverige görs av Läkemedelsverket.

Saxat från Lakemedelsverket.se nedan:

Nya EU-regler för tatueringsfärger gäller från och med 5‌‍ januari 2022. Reglerna innebär koncentrations­gränser för skadliga ämnen i tatueringsfärger, krav på märkning och krav för de tatuerare som använder produkterna.

De nya EU-reglerna ska se till att tatueringsfärger inte innehåller för höga halter av skadliga ämnen. Läkemedelsverket får tillsynsansvar för de nya reglerna och ser reglerna som ett viktigt steg mot säkrare tatueringsfärger i inom EU.

– Vi välkomnar de nya reglerna. Tidigare kontroller har visat att många tatueringsfärger på den svenska marknaden innehållit skadliga ämnen som arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten. Med de nya EU‍-‍reglerna blir det skarpare krav och tydligare vilka regler som gäller i Sverige och övriga EU‍/‍EES‍-‍länder, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

De nya reglerna innebär i korthet:

  • Koncentrationsgränser för tusentals skadliga ämnen.
  • Krav på märkning.
  • Krav att tatuerare endast får använda produkter märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” vid tatuering.
  • Krav att tatuerare före tatuering ska förse kunden med information om tatueringsfärgen.


– Kravet att tatuerare ska förse kunden med information om tatueringsfärgen ska se till att kunden får produktens innehållsförteckning och information om föroreningarna nickel och krom (VI) ingår. Personer som är allergiska mot nickel ska alltså kunna undvika tatueringsfärger som innehåller ämnet, säger Magnus Crona, utredare Läkemedelsverket.

Tatueringsfärger ska även uppfylla krav i annan EU‍-‍lagstiftning, CLP‍-‍förordningen, som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För tatueringsfärger på den svenska marknaden gäller även vår kompletterande svenska tatueringsfärgs­lagstiftning som bland annat ställer krav att tatueringsfärger ska vara sterila.

Minst 12 procent av EU:s invånare är tatuerade och de tatueringsfärger som används för tatuering och permanent makeup kan innehålla skadliga ämnen. EU‍-‍kommissionen såg därför ett behov av att ta fram gemensamma EU‍-‍regler för tatueringsfärger för att skydda medborgarnas hälsa. Sedan 15 december 2020 finns sådana regler i EU:s kemikalielagstiftning Reach, men det är först den 5 januari 2022 som tatueringsfärger behöver uppfylla de nya reglerna.

Roller och ansvar

Företagen ansvarar för att tatueringsfärgerna de säljer eller använder uppfyller reglerna. Skyldigheterna varierar i omfattning beroende på vilken roll ett företag har. Mest omfattande skyldigheter har de som tillverkar eller importerar tatueringsfärger. Även de som distribuerar tatueringsfärger och tatuerare som använder tatueringsfärger har skyldigheter.

Genom ändringar i miljötillsynsförordning (2011:13) kommer Läkemedelsverket den 5 januari 2022 att få ansvar för tillsyn och vägledning kopplat till de nya tatueringsfärgsreglerna. Det innebär att Läkemedelsverket kommer att göra stickprovskontroller av tatueringsfärger på den svenska marknaden och svara på frågor om de nya reglerna.

Sök efter produkter

Produkten har lagts till i din varukorg

Gå med vårt nyhetsbrev

Gå med vårt nyhetsbrev för att få få nyheter, exklusiva erbjudanden när du minst anar det! 

Genom att fylla i formuläret accepterar jag Spicycollectives integritetspolicy